Železniški prevozi v Sloveniji

Za tovorni transport Slovenija ponuja precej ugodne pogoje. Pomembna vstopna točka za težje tovore in večje količine blaga je seveda Luka Koper, ki omogoča učinkovit ladijski transport, poleg tega lahko preko letališč sprejemamo tudi pošiljke letalske pošte. Pomembno opcijo pa vsekakor predstavlja tudi železniški transport – ne le za uvoz blaga iz tujine, temveč tudi za distribucijo znotraj države.

Železniške povezave s tujino

Železniški prevozi so v Sloveniji zelo učinkoviti predvsem zato, ker se železnice dobro povezujejo s tujino. To je ključnega pomena za tiste, ki redno poslujejo s tujino in imajo večje tovore, ki jih je treba prepeljati. V takšnih primerih je vlak pogosto edina smiselna rešitev, jasno torej mednarodne železniške povezave zelo pomagajo.

Dobrodošel je torej podatek, da je za železniški transport Slovenija povezana z vsemi sosednjimi državami, posledično pa še z vsemi drugimi državami, ki jih je smiselno dosegati preko železniškega omrežja v tujini. Kar nekaj prog imamo na voljo, če želimo poslovati s Hrvaško, tudi v Avstrijo vodijo tri proge. Z Italijo imamo dve možni železniški povezavi, na Madžarsko pa vodi ena.

Železniške povezave znotraj Slovenije

Seveda mora za železniški transport Slovenija zagotavljati tudi učinkovito omrežje znotraj države. Na ta način lahko uredimo tudi prevoze po državi, distribucijo tovora in seveda tudi učinkovit izvoz. Tudi s tega vidika so razmere precej ugodne, čeprav je seveda slišati razne pripombe. Železniška mreža dosega vse slovenske pokrajine, ponekod sicer bolj, drugje manj učinkovito. Za večje in zahtevnejše uporabnike se najdejo primerne rešitve, drugi pa se bodo morali nekoliko prilagoditi in zadovoljiti s tem, kar železniški prevozi znotraj države pač nudijo.

Je pa treba omeniti, da železniški transport znotraj države omogoča zelo učinkovito in enostavno prevažanje tovora, če se na tem področju dovolj dobro znajdemo. Najemanje vagonov in nakladanje oziroma razkladanje tovora lahko zelo poenostavimo in do neke mere celo avtomatiziramo.