Registracija blagovne znamke, cena in postopki

Zaščita intelektualne lastnine je v Sloveniji precej dobro urejena, a le pod enim pogojem: da ustrezno in pravočasno prijavimo oziroma registriramo vsebine, ki bi jih radi zaščitili. Velik delež na tem področju predstavljajo blagovne znamke, ki pokrivajo celo vrsto simbolov, logotipov, sloganov in drugih vsebin, med druge možnosti pa sodijo še patent, modeli, certifikati in druge opcije.

Preden se namenimo pridobivati ustrezno zaščito za svojo intelektualno lastnino, se je pametno pozanimati, kateri postopki pridejo v poštev in seveda kakšna je cena.

Podrobneje se splača pogledati, kakšen postopek zahteva registracija blagovne znamke. Cena je v tem primeru dobro znana, pa tudi dejanski postopek je moč enostavno orisati. Podobno sicer velja tudi za patent in druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Prijava znamke mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke na obrazcu, ki je na voljo na Uradu za intelektualno lastnino RS, nato pa še seznam izdelkov oziroma storitev v klasifikacijskih razredih, prikaz znaka v ustreznih različicah in potrdilo o plačilu prijavne pristojbine. Potrebni so torej minimalno štirje dokumenti, od teh je treba seznam izdelkov oziroma storitev predložiti v dveh izvodih, prikaz znaka pa v petih. Prijavo je treba sicer oddati v treh izvodih.

Ta postopek velja v primeru, da pri blagovni znamki ne kompliciramo preveč. Možno je seveda, da bomo postopek izvedli preko posrednika, da želimo zaščito koristiti tudi v tujini, ali pa da želimo znak zaščititi v večjem številu razredov klasifikacije – vse to postopek nekoliko zakomplicira.

Registracija blagovne znamke – cena

Ceno za registracijo blagovne znamke sestavlja več dejavnikov. Najprej velja omeniti prijavno pristojbino, ki znaša 100 evrov. Sama pristojbina za registracijo znamke znaša 150 evrov in velja za 10 let. Minimalni znesek za registracijo znamke je 250 evrov, kar je ugodna cena v primerjavi z drugimi možnostmi, kot je na primer patent. Lahko pa je cena hitro višja, če izberemo več klasifikacijskih razredov, zaščito v tujini, kolektivno znamko ali druge možnosti.