Kaj določa vrednost podjetja?

Vrednotenje podjetja je zahtevno opravilo, ki lahko vodi tudi v konflikte. To seveda velja v primeru, da se pripravljamo na nakup ali prodajo podjetja, pri čemer bi radi obe stranki iztržili kar največ. Sporazumnega dogovora o vrednosti podjetja v tem primeru ne gre pričakovati, zato se večinoma zanašamo na strokovno vrednotenje nepristranskih strokovnjakov. A tudi v tem primeru naloga ni enostavna – na vrednost podjetja namreč vpliva cela vrsta dejavnikov, ki jih je treba vključiti v analizo.

Dohodki in stroški

Vsakršno finančno svetovanje pri vrednosti podjetja izpostavlja dohodke in odhodke, kar predstavlja finančno plat poslovanja podjetja. In res prav ta v veliki meri vpliva na vrednost podjetja. V izhodišču se vrednotenje podjetja opravlja prav na podlagi teh podatkov – dohodkovno vrednotenje torej temelji na diskontiranju pričakovanih donosov, kar v mnogih primerih že omogoča zelo realno oceno vrednosti podjetja. Stroškovni pristop pa seveda ovrednoti še stroške oziroma obveznosti podjetja, ki dajejo kontekst pričakovanim dohodkom. S tem že dobimo približno sliko vrednosti podjetja. Dobro finančno svetovanje sicer lahko prilagodi tako stroške kot pričakovane donose pred nakupom oziroma prodajo podjetja, zato je pomembno, da se v tem primeru opravijo tudi druge analize.

Analiza trga in konkurence

Dohodki in odhodki seveda ne predstavljajo celotne slike. Treba je upoštevati tudi stanje na trgu in predvsem konkurenco. Finančno svetovanje v tem primeru nima več takšne veljave, saj se bolj omejuje na poslovanje samega podjetja, medtem ko na njegovo tržno vrednost pogosto vplivajo tudi dejavniki, ki jih je bistveno težje nadzorovati. Zato pa je še toliko bolj pomembno, da za vrednotenje podjetja uporabimo tudi tržne razmere in podatke, ki jih pridobimo iz analize trga in konkurence. Sodobni koncepti vrednotenja poslovnih subjektov omogočajo izgradnjo realne podobe in tudi točnih številk, ki so še kako uporabne v primeru, da se pripravljamo na prodajo ali nakup podjetja.